Ekobudex

Odwadnianie osadów

prasa taśmowa

flotacja...

biologia...

separacja...

Oferujemy systemy mechanicznego odwadniania: skratek, osadów poflotacyjnych, osadów nadmiernych. Wydajność od 1 m3/h.

Stosowane urządzenia do odwadniania:

  • workownica
  • prasa taśmowa
  • prasa pierścieniowa
  • prasa komorowa
  • wirówka dekantacyjna
WORKOWNICA

System workownic przeznaczony dla małych ilości szlamów do 2 m3/dobę. Szczególnie nadaje się w małych oczyszczalniach biologicznych do odwadniania ustabilizowanych osadów nadmiernych.

workownica

PRASA TAŚMOWA

Dla większej ilości szlamów - >2 m3/dobę - polecamy prasę taśmową. Uzyskiwany stopień odwodnienia wynosi powyżej 18%. Znajduje zastosowanie w odwadnianiu osadów nadmiernych oraz osadów poflotacyjnych ze ścieków o małej ilości tłuszczu, np. ubojni drobiu.

prasa_taśmowa

PRASA PIERŚCIENIOWA

Prasa ta charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami przy dużej wydajności, niskim zużyciu energii i wody płuczącej. Uzyskuje wyższy stopień odwodnienia , powyżej 20% suchej masy. Przeznaczona dla osadów nadmiernych i innych osadów nie zawierających znacznych ilości substancji kleistych, tłuszczy. Wydajności od 0,5 do 5 m3 szlamu na godzinę.

prasa_pierścieniowa

PRASA KOMOROWA

Wysokociśnieniowa prasa pozwalająca odzyskać ze szlamów olej i płynny tłuszcz. Najwyższy stopień odwodnienia - powyżej 30% suchej masy. Wydajności do 3 m3 szlamów na godzinę. Nie wymaga wody myjącej, niskie zużycie energii.

prasa_komorowa

WIRÓWKA DEKANTACYJNA

Wirówka dekantacyjna to maszyna z wirującym bębnem wypełnionym szlamem. Na skutek wytworzonej siły odśrodkowej następuje oddzielenie wody od części stałych. Stopień odwodnienia powyżej 20%. Małe zapotrzebowanie na wodę płuczącą, wysoki stopień zautomatyzowania pracy, duża estetyka pracy. Wydajności od 0,5 m3 szlamu na godzinę.

wirówka_dekantacyjna

powrót...