Wstecz
  • Kraty, sita
MENU

Kraty, sita

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne – cedzenie ścieków – za pomocą krat i sit. Urządzenia te mają ma za zadanie usunięcie ze ścieków dużych zanieczyszczeń, które zapychają lub uszkadzają urządzenia w instalacjach oczyszczania ścieków. Wymiar, kształt prześwitu i konstrukcję sita dobiera się do konkretnego rodzaju ścieków na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Oddzielone na kracie cząstki stałe usuwane są do dalszej obróbki. W naszej ofercie znajdują się kraty ręczne i mechaniczne, sita łukowe i obrotowe z napływem wewnętrznym i zewnętrznym.

Ręczna krata koszowa jest najtańszym rozwiązaniem dla instalacji o przepływie do 50 m3/dobę. Instalowana jest w studniach kanalizacyjnych lub przepompowniach ścieków poniżej rurociągu dopływowego. Ścieki wpływają do wnętrza kraty, gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia. Przecedzone ścieki spływają poniżej kraty, skąd mogą być odpompowane.

Krata mechaniczna ma zastosowanie w większych instalacjach, w których ręczna obsługa byłaby uciążliwa. Zautomatyzowane czyszczenie kraty mechanicznej gwarantuje utrzymanie skutecznego oddzielania zanieczyszczeń ze ścieków oraz niezawodność pracy kolejnych urządzeń oczyszczalni ścieków.

Sito łukowe znajduje zastosowanie w mniejszych instalacjach oczyszczania ścieków, brak części mechanicznych sprawia, że jest niezawodnym i trwałym urządzeniem.

Sito obrotowe z napływem wewnętrznym lub zewnętrznym to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie do cedzenia ścieków z systemem automatycznego mycia. Zapewnia wysoką niezawodność pracy zautomatyzowanych instalacji oczyszczania ścieków oraz bezpieczeństwo i komfort pracy obsługi.

Do doboru urządzenia do cedzenia ścieków konieczne jest doświadczenie oraz znajomość danych dotyczących ilości, jakości oraz rodzaju ścieków. Tylko praktyczne doświadczenie technologiczne w oczyszczaniu ścieków pozwala dobrać prawidłowy rodzaj i wielkość urządzenia do parametrów ścieków klienta oraz zapewnić najlepszą relację dobranego urządzenia do ceny.