Wstecz
  • Oczyszczanie biologiczne
MENU

Oczyszczanie biologiczne

Oczyszczanie biologiczne umożliwia odprowadzanie ścieków do środowiska naturalnego (rzeki, rowu, gruntu). Technologię tę dla ścieków przemysłowych stosuje się przeważnie po podczyszczeniu mechaniczno-chemicznym. W niektórych przypadkach oczyszczanie biologiczne stanowi drugi stopień podczyszczania ścieków niezbędny, aby osiągnąć wymagane parametry przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Technologia osadu czynnego w systemie przepływowym lub reaktorów sekwencyjnych SBR sprawdza się w zastosowaniach dla różnorodnych ścieków przemysłowych.

Wybór metody oczyszczania jest uzależniony od rodzaju branży, jak też od dobowej ilości ścieków.

 

Stosujemy następujące techniki biologicznego oczyszczania ścieków w układach:

  • porcjowym SBR
  • przepływowym
  • membranowym MBR
  • ruchomego złoża biologicznego MBBR

 

Oczyszczanie ścieków w systemie porcjowym SBR

System składa się z jednego lub więcej zbiorników napowietrzanych, w których zachodzą kolejno procesy biologicznego oczyszczania.

Odpływ ścieków do odbiornika następuje cyklicznie kilkakrotnie w ciągu doby, co w niektórych przypadkach może stanowić ograniczenie tej metody.

 

Oczyszczanie ścieków w systemie przepływowym

Tradycyjny, sprawdzony system oczyszczania w oparciu o osad czynny zawieszony w odpowiedniej wielkości zbiorniku.

Przeważnie są to zbiorniki betonowe, częściowo lub całkowicie zagłębione w ziemi. W kolejnych komorach zbiornika następuje proces oczyszczania. Odpadem z procesu jest tzw. osad nadmierny, który poddawany jest odwadnianiu.

System ten charakteryzuje się dużą stabilnością jakości ścieków oczyszczonych i prostotą obsługi.

 

Oczyszczanie ścieków w systemie MBR

System MBR jest modyfikacją przepływowego systemu biologicznego oczyszczania. W miejsce klasycznego osadnika wtórnego zainstalowany jest filtr do oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych ścieków.

System pozwala na zwiększenie wydajności oczyszczalni bez konieczności rozbudowy wielkogabarytowych zbiorników napowietrzanych.

 

Oczyszczanie ścieków w systemie MBBR

Jest to kolejna wersja biologicznego oczyszczania ścieków. W miejsce klasycznego zawieszonego osadu czynnego stosowane są plastykowe kształtki, na których formuje się błona osadu czynnego.

System jest odporny na zmienne obciążenie oczyszczani biologicznej i mniej wrażliwy na zmiany temperatury od klasycznych systemów.

W istniejących oczyszczalniach umożliwia zwiększenie wydajności poprzez wypełnienie komór napowietrzanych w plastykowe kształtki.