Wstecz
  • Stacje dozowania reagentów
MENU

Stacje dozowania reagentów

Stacje dozowania reagentów chemicznych służą do przygotowania i automatycznego dozowania roztworów chemicznych w procesie oczyszczania ścieków.

Urządzenia, które odmierzają i dostarczają właściwą ilość środka chemicznego, mają wiele zalet. Właściwie skalibrowana stacja dozowania reagentów pozwala uniknąć sytuacji, w której zużywana jest zbyt duża ilość preparatu, co z kolei zmniejsza koszty jego zakupu. Ważna jest również oszczędność czasu – człowiek nie musi nadzorować pracy maszyny

Chemikalia są dozowane w ilości proporcjonalnej do zadanego przepływu ścieków.

W zależności od wielkości instalacji chemikalia są podawane z handlowych wymiennych paletopojemników o pojemności 1 m3 lub dwupłaszczowych zbiorników wykonanych z PE o odpowiednio dobranej objętości.

Oferujemy automatyczne stacje dozowania reagentów (polielektrolitu) zarówno z produktów w formie proszku, jak i emulsji. Urządzenia mają także opcje przygotowania chemikaliów.

Dobór odpowiedniego odczynnika odbywa się na etapie rozruchu instalacji. Optymalizacja procesu zapewnia odpowiedni stopień oczyszczania przy minimalnych kosztach eksploatacji.