Wstecz

Łapacze tłuszczu

Flotacyjny łapacz tłuszczu to najskuteczniejsze urządzenie do oczyszczania ścieków z tłuszczu, oleju, smaru itp., przewyższa swoją skutecznością tradycyjne separatory tłuszczów. Działa bez użycia środków chemicznych. Flotacyjne separatory tłuszczu dedykowane są do ścieków silnie zatłuszczonych, szczególnie przydatne w zakładach przetwórstwa spożywczego (mleczarnie, wędliniarnie, ubój trzody, drobiu) jako etap wstępnego podczyszczania ścieków. Najlepiej jest je stosować jako końcowy odcinek linii produkcyjnej. Takie rozwiązanie eliminuje zatłuszczanie zakładowej sieci kanalizacyjnej, w tym powstawanie trudnych do usunięcia zatorów z tłuszczu, a także zanieczyszczenie tłuszczem przepompowni ścieków. Wstępne odtłuszczenie ścieków metodą flotacyjną pozwala na usunięcie ze ścieków 80-90% tłuszczu wolnopływającego. Urządzenie zbudowane jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Zastosowanie łapacza tłuszczu zmniejsza ilość chemikaliów zużywanych w kolejnych etapach oczyszczania ścieków, a także zapobiega tworzeniu się warstwy pływającego osadu tłuszczowego w reaktorach biologicznych i zbiornikach uśredniających w oczyszczalniach ścieków. Dodatkową korzyścią z zastosowania łapacza tłuszczu jest fakt, że wydzielony tłuszcz jest tłuszczem technicznym i może być skierowany do sprzedaży, co dodatkowo obniża niewielkie koszty eksploatacji odtłuszczacza.

Łapacze tłuszczu

Flotacyjny łapacz tłuszczu to najskuteczniejsze urządzenie do oczyszczania ścieków z tłuszczu, oleju, smaru itp., przewyższa swoją skutecznością tradycyjne separatory tłuszczów. Działa bez użycia środków chemicznych. Flotacyjne separatory tłuszczu dedykowane są do ścieków silnie zatłuszczonych, szczególnie przydatne w zakładach przetwórstwa spożywczego (mleczarnie, wędliniarnie, ubój trzody, drobiu) jako etap wstępnego podczyszczania ścieków. Najlepiej jest je stosować jako końcowy odcinek linii produkcyjnej. Takie rozwiązanie eliminuje zatłuszczanie zakładowej sieci kanalizacyjnej, w tym powstawanie trudnych do usunięcia zatorów z tłuszczu, a także zanieczyszczenie tłuszczem przepompowni ścieków. Wstępne odtłuszczenie ścieków metodą flotacyjną pozwala na usunięcie ze ścieków 80-90% tłuszczu wolnopływającego. Urządzenie zbudowane jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Zastosowanie łapacza tłuszczu zmniejsza ilość chemikaliów zużywanych w kolejnych etapach oczyszczania ścieków, a także zapobiega tworzeniu się warstwy pływającego osadu tłuszczowego w reaktorach biologicznych i zbiornikach uśredniających w oczyszczalniach ścieków. Dodatkową korzyścią z zastosowania łapacza tłuszczu jest fakt, że wydzielony tłuszcz jest tłuszczem technicznym i może być skierowany do sprzedaży, co dodatkowo obniża niewielkie koszty eksploatacji odtłuszczacza.