Wstecz

Odwadnianie osadów

Oferujemy systemy mechanicznego odwadniania osadów poflotacyjnych i osadów z oczyszczania biologicznego.

Urządzenia oferowane do odwadniania:

  • wirówka dekantacyjna
  • prasa taśmowa
  • prasa dyskowa (pierścieniowa)
  • prasa komorowa
  • workownica