Wstecz

Prasa pierścieniowa (dyskowa)

Prasa ta charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami przy dużej wydajności, niskim zużyciu energii i wody płuczącej.

Przeznaczona dla zarówno dla osadów nadmiernych jak i osadów poflotacyjnych. Wydajności od 0,5 do 5,0 m3 osadu na godzinę.