Wstecz
  • Podczyszczanie mechaniczno-chemiczne
MENU

Podczyszczanie mechaniczno-chemiczne

Tłuszcz i zawiesinę ze ścieków najlepiej i najefektywniej usuwa podczyszczalnia mechaniczno-chemiczna.

Tę wysoką efektywność procesu oczyszczania, sięgającą do 90%, zapewniają procesy cedzenia, odtłuszczania i flotacji ciśnieniowej wspomaganej reagentami chemicznymi.

Każdą podczyszczalnię projektujemy indywidualnie, uwzględniając rodzaj i ilość ścieków oraz warunki narzucone przez odbiorcę ścieków.

Nasze doświadczenie sprawia, że zaprojektowane przez nas podczyszczalnie montujemy i uruchamiamy u Klienta w ciągu 2-3 miesięcy.

Po uruchomieniu podczyszczalni ścieki są klarowne i można je odprowadzić do kanalizacji miejskiej lub gminnej, a także do własnej oczyszczalni biologicznej, aby po oczyszczeniu biologicznym ścieki skierować do środowiska.