Wstecz

Prasa taśmowa

Prasa taśmowa – oddzielenie cieczy następuje poprzez wyciskanie osadu podanego pomiędzy dwiema taśmami tkaniny filtracyjnej.

Znajduje zastosowanie w odwadnianiu osadów nadmiernych oraz osadów poflotacyjnych ze ścieków o małej ilości tłuszczu.