Wstecz

Workownica

System workownic przeznaczony dla małej ilości osadów. Szczególnie nadaje się do zastosowania w małych oczyszczalniach biologicznych do odwadniania ustabilizowanych osadów nadmiernych.