Odwadnianie osadów

Wstecz
 • Odwadnianie osadów
 • ​Wirówka dekantacyjna
 • Prasa taśmowa
 • Prasa dyskowa
 • Prasa komorowa
 • Workownica
MENU

Odwadnianie osadów

Oferujemy systemy mechanicznego odwadniania osadów poflotacyjnych i osadów z oczyszczania biologicznego.

Urządzenia oferowane do odwadniania:

 • wirówka dekantacyjna
 • prasa taśmowa
 • prasa dyskowa (pierścieniowa)
 • prasa komorowa
 • workownica

​Wirówka dekantacyjna

Wirówka dekantacyjna to urządzenie, w którym na skutek siły odśrodkowej następuje oddzielenie wody od części stałych. Stopień odwodnienia zależy od rodzaju osadu.

Zalety urządzenia:

 • wysoki stopień zautomatyzowania pracy
 • małe zapotrzebowanie na wodę płuczącą
 • duża estetyka pracy

Prasa taśmowa

Prasa taśmowa – oddzielenie cieczy następuje poprzez wyciskanie osadu podanego pomiędzy dwiema taśmami tkaniny filtracyjnej.

Znajduje zastosowanie w odwadnianiu osadów nadmiernych oraz osadów poflotacyjnych ze ścieków o małej ilości tłuszczu.

Prasa pierścieniowa (dyskowa)

Prasa ta charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami przy dużej wydajności, niskim zużyciu energii i wody płuczącej.

Przeznaczona dla zarówno dla osadów nadmiernych jak i osadów poflotacyjnych. Wydajności od 0,5 do 5,0 m3 osadu na godzinę.

Prasa komorowa

Wysokociśnieniowa prasa pozwalająca odzyskać ze szlamów olej i płynny tłuszcz. Najwyższy stopień odwodnienia – powyżej 30% suchej masy. Wydajności do 3 m3 szlamów na godzinę. Nie wymaga wody myjącej, niskie zużycie energii.

Workownica

System workownic przeznaczony dla małej ilości osadów. Szczególnie nadaje się do zastosowania w małych oczyszczalniach biologicznych do odwadniania ustabilizowanych osadów nadmiernych.