• O firmie
MENU

O firmie

Od 1988 roku specjalizujemy się w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i obróbce osadów ściekowych. Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach przemysłowych i wyspecjalizowana kadra techniczna pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klientów. Tworzymy gotowe rozwiązania, poczynając od rozpoznania problemu, poprzez dobór odpowiedniej technologii, a kończąc na wykonaniu i uruchomieniu oczyszczalni.

Baza badawcza pozwala na ciągły rozwój i unowocześnianie naszych produktów. Wykonane przez nas instalacje pracują niezawodnie i są ekonomiczne w eksploatacji.

Od ponad 20 lat zajmujemy się problemem zagospodarowania wody deszczowej i promowaniem praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Oferowane przez nas systemy tuneli rozsączających z komór drenażowych pracują efektywnie na terenie całego kraju w systemach rozsączających, retencyjnych i magazynowych.

 

Zarząd

Krystyna Gudelis-Matys – Prezes Zarządu

Ireneusz Dobrzyński – Wiceprezes Zarządu

 

W związku z zamiarem podziału spółki pod firmą EKOBUDEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka Dzielona”) Zarząd Spółki Dzielonej działając na podstawie art. 528 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”), w dniu 28 marca 2023 r. uzgodnił plan podziału ww. spółki („Plan podziału”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Dzielonej, na podstawie art. 535 § 3 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan podziału z załącznikami.

Plan Podziału