Flotatory, łapacze tłuszczu

Wstecz
  • Flotatory
  • Łapacze tłuszczu
MENU

Flotatory

Flotator ciśnieniowy to kluczowe i najbardziej skuteczne, a także ekonomiczne urządzenie do oczyszczania ścieków przemysłowych. Służy do końcowego, dokładnego oczyszczania ścieków przed zrzutem ścieków do kanalizacji miejskiej lub gminnej (lub dalszym oczyszczaniem biologicznym). Dedykowany jest do ścieków, w których należy dokładnie usunąć tłuszcz, związki fosforu, azotu oraz części organiczne, wyrażone parametrami BZT5 i ChZT. Proces oczyszczania ścieków we flotatorze ciśnieniowym wymaga stosowania środków chemicznych, dzięki którym usunięcie tłuszczów sięga prawie 100%, a substancji organicznych 80-90%. Praca niniejszego urządzenia jest w pełni zautomatyzowana. Jest ono zbudowane z odpornej na korozję stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, a samo zastosowanie redukuje wielkość reaktorów biologicznych, co znacznie obniża koszty inwestycji, a następnie koszty eksploatacyjne. Oferujemy flotatory o wydajności od 3 do 200 m3/godzinę.

Łapacze tłuszczu

Flotacyjny łapacz tłuszczu to najskuteczniejsze urządzenie do oczyszczania ścieków z tłuszczu, oleju, smaru itp., przewyższa swoją skutecznością tradycyjne separatory tłuszczów. Działa bez użycia środków chemicznych. Flotacyjne separatory tłuszczu dedykowane są do ścieków silnie zatłuszczonych, szczególnie przydatne w zakładach przetwórstwa spożywczego (mleczarnie, wędliniarnie, ubój trzody, drobiu) jako etap wstępnego podczyszczania ścieków. Najlepiej jest je stosować jako końcowy odcinek linii produkcyjnej. Takie rozwiązanie eliminuje zatłuszczanie zakładowej sieci kanalizacyjnej, w tym powstawanie trudnych do usunięcia zatorów z tłuszczu, a także zanieczyszczenie tłuszczem przepompowni ścieków. Wstępne odtłuszczenie ścieków metodą flotacyjną pozwala na usunięcie ze ścieków 80-90% tłuszczu wolnopływającego. Urządzenie zbudowane jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Zastosowanie łapacza tłuszczu zmniejsza ilość chemikaliów zużywanych w kolejnych etapach oczyszczania ścieków, a także zapobiega tworzeniu się warstwy pływającego osadu tłuszczowego w reaktorach biologicznych i zbiornikach uśredniających w oczyszczalniach ścieków. Dodatkową korzyścią z zastosowania łapacza tłuszczu jest fakt, że wydzielony tłuszcz jest tłuszczem technicznym i może być skierowany do sprzedaży, co dodatkowo obniża niewielkie koszty eksploatacji odtłuszczacza.