Kraty, sita

Wstecz
  • Kraty, sita
MENU

Kraty, sita

Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń stałych, wstępne podczyszczenie w celu ochrony kanalizacji i elementów instalacji podczyszczania.


W zależności od ilości i rodzaju ścieków (produkcji zakładu) stosujemy:

  • kraty ręczne i mechaniczne
  • sita łukowe szczelinowe
  • sita bębnowe szczelinowe lub perforowane