Back
  • Presentation
  • Information materials
  • Projects
  • Calculator/ System selection sheet
  • Films
  • Materials
MENU

Presentation

Nowoczesne zarządzanie wodą deszczową -prezentacja (pdf)

Information materials

Ulotka - SC-310, SC-740, MC-3500 (zip 2.4 MB, plik pdf)
Ulotka - MC-3500 (zip 4.4 MB, plik pdf)
Ulotka - MC-4500 (zip 830 kB, plik pdf)
Ulotka - SC - dom (zip 2.6 MB, plik pdf)
Ulotka - Skrzynki rozsączające Control-Box (zip 1.3 kB, plik pdf)
Ulotka - Skrzynki rozsączające Vario-Box (zip 1.3 kB, plik pdf)
Ulotka – Rozwiązania ekologiczne (ENG)
Ulotka – Lotniska (ENG)

Projects

Podręcznik projektowania komór drenażowych (zip 4.1 MB, plik pdf)
Specyfikacja techniczna komór drenażowych Ekobudex SC-MC (zip 0.4 MB, plik pdf)
Instrukcja dla komór drenażowych MC-3500 (zip 4.2 MB, plik pdf)
Karta montażu SC (zip 1.4 MB, plik pdf)
Karta montażu MC-3500 (zip 1.6 MB, plik pdf)
Rysunki projektowe SC i MC - format AutoCAD (zip 6.9 MB, pliki dwg)
Rysunki projektowe SC i MC - format Adobe Reader (zip 3.5 MB, pliki pdf)
Rysunek projektowy - Wentylacja SC-740 - format Adobe Reader (zip 55 kB, plik pdf)
Krajowa Ocena Techniczna (dawniej: Aprobata Techniczna) (zip 1,9 MB, plik pdf)

Calculator/ System selection sheet

Obliczanie pojemności systemu na podstawie ilości deszczu (zip 0.2 MB, plik xls)
Dobór systemu SC-310 i SC-740 (zip 0.4 MB, plik xls)
Dobór systemu MC-3500 (zip 0.1 MB, plik xls)
Dobór systemu MC-4500 (zip 0.1 MB, plik xls)

Films

Rozsączanie - tunele rozsączające
Tunele rozsączające - (1) montaż systemu
Tunele rozsączające - (2) montaż systemu
Tunele rozsączające - (3) montaż systemu
Tunele rozsączające - inspekcja i czyszczenie systemu
Oczyszczalnie przydomowe - rozsączanie ścieków

Materials

Komory drenażowe - Materiały dla mediów (zip 9.9 MB)