Wstecz
 • Komory drenażowe / tunele rozsączające
 • komora drenażowa SC-310
 • komora drenażowa SC-740
 • komora drenażowa MC-3500
 • komora drenażowa MC-4500
MENU

Komory drenażowe / tunele rozsączające

Oferujemy następujące typy komór drenażowych:

 • komora drenażowa SC-310
 • komora drenażowa SC-740
 • komora drenażowa MC-3500
 • komora drenażowa MC-4500

 

Komory drenażowe posiadają aprobaty techniczne na świecie, m.in.

 • DIBt – Certyfikat Niemieckiego Instytutu Budownictwa oraz
 • Krajową Ocenę Techniczną w Polsce – Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM-KOT-2017/0049 wydanie 1

 

 

Komory mogą być wykorzystywane jako:

 • systemy rozsączania,
 • systemy retencji,
 • przepusty pod drogami, chodnikami,
 • kolektory powietrza wymienników gruntowych,
 • odbiorniki dla systemów odwodnień liniowych itp.

 

 

komora drenażowa SC-310

Komora drenażowa (tunel rozsączający) SC-310 jest idealnym rozwiązaniem do zagospodarowania wód deszczowych i ścieków oczyszczonych, szczególnie w terenach, gdzie występują trudne warunki gruntowo-wodne.

Systemy z tuneli rozsączających SC-310 zapewniają dużą powierzchnię rozsączania niezbędną w terenach słabo przepuszczalnych (gliniastych).

Tunele rozsączające posiadają aprobatę IBDiM-KOT-2017/0049 potwierdzającą możliwość stosowania przy obciążeniach komunikacyjnych ruchem ciężkim klasy SLW60 i powyżej o nacisku do 14,5 t/oś (145KN/oś).

Z uwagi na niewielką wysokość komory (tunelu rozsączającego) – 41 cm – może być ona montowana, gdy zwierciadło wód gruntowych jest położone wysoko, na poziomie 1,20 m ppt w terenach zielonych oraz 1,50 m ppt w terenach obciążonych.

Wymiary:

 • wysokość – 0,41 m
  szerokość – 0,86 m
  długość – 2,30 m (montażowa – 2,17 m)
 • Pojemność: 0,90-1,20 m3
 • Ciężar: 17 kg
 • Materiał: polipropylen
 • Wytrzymałość: 14,5 ton/oś samochodu (146 ton/m2)
AT-KOT_IBDiM_2017 (aprobata)
Podręcznik projektowania komór drenażowych
Karta montażowa SC
Ulotka SC MC
Ulotka SC Dom

komora drenażowa SC-740

Komora drenażowa (tunel rozsączający) SC-740 to uniwersalne rozwiązanie zapewniające dobre warunki rozsączania i pozwalające zmieścić się z systemem na małej działce.

Jeden tunel rozsączający (komora drenażowa) SC-740 zajmuje w systemie ok. 2,8 m2 powierzchni, gromadząc jednocześnie 2,6 m3 wody deszczowej.

Tunele rozsączające posiadają aprobatę IBDiM-KOT-2017/0049 potwierdzającą możliwość stosowania przy obciążeniach komunikacyjnych ruchem ciężkim klasy SLW60 i powyżej o nacisku do 14,5 t/oś (145KN/oś).

Wymiary:

 • wysokość – 0,76 m
  szerokość – 1,30 m
  długość – 2,30 m (montażowa – 2,17 m)
 • Pojemność: 2,12-2,60 m3
 • Ciężar: 34 kg
 • Materiał: polipropylen
 • Wytrzymałość: 14,5 ton/oś samochodu (146 ton/m2)
AT-KOT_IBDiM_2017 (aprobata)
Podręcznik projektowania komór drenażowych
Karta montażowa SC
Ulotka SC MC
Ulotka SC Dom

komora drenażowa MC-3500

Komora drenażowa (tunel rozsączający) MC-3500 jest odpowiedzią na potrzebę montażu systemów o dużej pojemności na małej powierzchni.

Tunel rozsączający MC-3500 może zgromadzić 8,3 m3 wody deszczowej, zajmując jednocześnie tylko 4,3 m2 powierzchni.

Tunele rozsączające posiadają aprobatę IBDiM-KOT-2017/0049 potwierdzającą możliwość stosowania przy obciążeniach komunikacyjnych ruchem ciężkim klasy SLW60 i powyżej o nacisku do 14,5 t/oś (145KN/oś).

Wymiary:

 • wysokość – 1,14 m
  szerokość – 1,96 m
  długość – 2,30 m (montażowa – 2,17 m)
 • Pojemność: 5,01-5,43 m3
 • Pojemność pokrywy: 1,29-1,43 m3
 • Ciężar: 56 kg
 • Materiał: polipropylen
 • Wytrzymałość: 14,5 ton/oś samochodu (146 ton/m2)
AT-KOT_IBDiM_2017 (aprobata)
Karta montażowa MC-3500
Wytyczne MC-3500
Podręcznik projektowania komór drenażowych
Ulotka SC MC

komora drenażowa MC-4500

Komora drenażowa (tunel rozsączający) MC-4500 to najnowszy produkt, który dołączył do rodziny tuneli rozsączających (komór drenażowych).

Jest to odpowiedź na potrzebę montażu systemów o dużej pojemności na małej powierzchni.

Tunel rozsączający MC-4500 może zgromadzić 11,6 m3 wody deszczowej, zajmując jednocześnie tylko 7,5 m2 powierzchni.

Tunele rozsączające posiadają aprobatę IBDiM-KOT-2017/0049 potwierdzającą możliwość stosowania przy obciążeniach komunikacyjnych ruchem ciężkim klasy SLW60 i powyżej o nacisku do 14,5 t/oś (145KN/oś).

 • Wymiary:
  wysokość – 1,51 m
  szerokość – 2,54 m
  długość – 1,32 m
 • Pojemność: 4,60-4,91 m3
 • Pojemność pokrywy: 3,08-3,35 m3
 • Ciężar: 54 kg
 • Materiał: polipropylen
 • Wytrzymałość: 14,5 ton/oś samochodu (146 ton/m2)
AT-KOT_IBDiM_2017 (aprobata)
Karta montażowa MC
Podręcznik projektowania komór drenażowych
Ulotka MC-4500