Wstecz

Zapewniamy dostęp do nowoczesnych, solidnych i niezawodnych produktów, które pozwalają na efektywne zagospodarowanie wody deszczowej. Tak zwana deszczówka znajduje szerokie zastosowanie w pracach porządkowych, generując znaczne oszczędności w budżecie domowych. Dzięki niej umyjesz samochód, elewację budynku, meble ogrodowe lub rower. Podlejesz nią rośliny i warzywa, a nawet zasilisz instalację kanalizacyjną, umożliwiając spłukiwanie toalet. Statystyki jasno wskazują, w jak dużym stopniu darmowa woda deszczowa może zastąpić zużywaną w gospodarstwach domowych płatną wodę z wodociągów. Aby jednak zagospodarowanie deszczówki stało się wydajne i ekonomicznie opłacalne, konieczny jest montaż odpowiedniego typu instalacji.

Komory drenażowe / Tunele rozsączające

Dostępne w naszej ofercie komory drenażowe (tunele rozsączające) redukują zajmowaną przez zbiorniki powierzchnię o nawet kilkadziesiąt procent. Posiadają stosowne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, nadawane przez krajowe i zagraniczne instytuty budownictwa oraz oceny technicznej. Znajdują szerokie zastosowanie w systemach retencji i rozsączania, przepustach pod drogami i mostami, odbiornikach dla systemów odwodnień liniowych oraz kolektorach powietrza wymienników gruntowych. Tunele rozsączające nie posiadają dna, dzięki temu skutecznie odprowadzają nadmiar wody do gruntu i dzięki czemu pozwalają na efektywne zagospodarowanie wody opadowej. Tunele rozsączają także oczyszczone ścieki pochodzące z przydomowej oczyszczalni.

Geosyntetyki i skrzynki rozsączające

Oferujemy naszym klientom innowacyjne geowłókniny polipropylenowe, które wyróżniają się odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, a także wysoką wodoprzepuszczalnością. Wzmacniają i stabilizują podłoże, chroniąc je przed erozją. Nasze skrzynki rozsączające posiadają wysoką odporność, dużą pojemność magazynowania oraz są niezwykle proste w montażu. Pozwalają zaoszczędzić powierzchnię inwestycyjną, a co za tym idzie zredukować koszty instalacji.

Komory drenażowe / tunele

Skrzynki rozsączające

Geosyntetyki