Geosyntetyki

Wstecz
 • Geowłókniny polipropylenowe
 • Geosiatki polipropylenowe
MENU

Geowłókniny polipropylenowe

Geowłókniny wykonane są z włókien ciągłych z polipropylenu.

Są one szczególnie odporne na uszkodzenia podczas wbudowywania oraz odznaczają się wysoką wodoprzepuszczalnością i podwyższoną odpornością na promieniowanie UV.

Geowłókniny - zastosowanie:

 • do stabilizacja podłoża, bowiem zwiększają stateczność oraz nośność podłoża z gruntów drobnoziarnistych,
 • oddzielanie gruntu nasypowego od drobnoziarnistego podłoża w taki sposób, że nie dochodzi do wymieszania warstw,
 • filtrują podłoże,
 • wzmacniają podłoże,
 • jako filtr w systemach drenażowych, w których istnieje niebezpieczeństwo zatkania drobnymi cząsteczkami gruntu, gdyż geowłóknina zatrzymuje cząsteczki gruntu, zapewniając jednocześnie swobodny przepływ filtrującej wody,
 • jako zabezpieczenie przed erozją - filtr przy wszystkich wodach płynących i stojących, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo erozji podłoża na skutek: prądu wody, falowania czy zmian zwierciadła wody.

Geosiatki polipropylenowe

Geosiatki wykonane są z wysokowytrzymałych włókien poliestrowych powlekanych polimerową powłoką ochronną.

Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy małym pełzaniu i stanowią doskonałe zbrojenie w przypadku gruntów niespoistych, gruboziarnistych.

Geosiatka jest doskonałym materiałem do zbrojenia gruntów gruboziarnistych.


Posiada różnorodne zastosowania, do których należy:

 • zbrojenie nieumocnionych skarp,
 • stabilizowanie gruntu w budownictwie kolejowym,
 • fundamentowanie,
 • przyczółki mostowe,
 • budownictwo wodne i wiele innych.
Obszar zastosowań geosiatek obejmuje:
 • zbrojenie warstwy nośnej,
 • konstrukcje z gruntów zbrojonych,
 • stabilizację podłoża skarp, składowisk odpadów i zbiorników wodnych.