Ekobudex

 
   PUBLIKACJE  
 
   Książki

   

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7
 
   Artykuły

 1. Zeszyty naukowe – Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska nr 8-9, 2013 - "Mała retencja - Komory i panele drenażowe - Agata Szymańska-Pulikowska, Mariusz Jurecki, Thomas Thornagel, Wolfgang Fischer
 2. Magazyn Instalatora nr 8/2013 - "Zagospodarowanie podczyszczonych ścieków deszczowych. Rozsączanie w gruncie" - Rafał Wódkowski
 3. Inżynier Budownictwa - Technika/Materiały i technologie 11.06.2013 - "Metody odwadniania dróg w XXI wieku" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 4. Drogi Gminne i Powiatowe nr 3/2012 - "Drenaż" francuski szansą na skuteczne odwodnienie drogi?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 5. Magazyn Instalatora nr 5/2011 - "Zagospodarowanie wód opadowych" - "Kropla do kropli" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 6. ABC Magazynu Instalatora nr 2/2011 - ABC kanalizacji - "Opad zmagazynowany" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
 7. Inżynier Budownictwa - Technika/Materiały i technologie 11.11.2010 - "Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych - cz. II - Odwodnienie wgłębne" - prof. UZ, dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytet Zielonogórski
 8. Magazyn Instalatora nr 9/2010 - "Jak walczyć z powodzią? (2) - Woda w komorach" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 9. Magazyn Instalatora nr 7-8/2010 - "Jak walczyć z powodzią? (1) - Retencja wskazana" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 10. Przegląd Komunalny nr 4/2010 - "Warunki budowy urządzeń do alternatywnego zagospodarowania wód opadowych" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
 11. Magazyn Autostrady nr 11/2009 - "Odwodnienia dróg - bagatelizowany problem?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 12. Magazyn Autostrady nr 11/2009 - "Zdaniem ekspertów - odwodnienie dróg"- Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 13. Drogi lądowe, powietrzne, wodne nr 5/2009 - "Deszczowy kłopot naszych dróg - odwodnienia złe i dobre" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 14. ABC Magazynu Instalatora nr 3/2009 - ABC zagospodarowania wód opadowych - "Uliczny prysznic" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 15. Drogi lądowe, powietrzne, wodne nr 11/2008 - fotoreportaż z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo" Zakopane 2008
 16. Magazyn Instalatora nr 10/2008 - "Alternatywne odwodnienie terenu" - "Kanalizacja? Niekoniecznie!" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
 17. Polskie Drogi nr 10/2008 - "Odwodnienie dróg - dlaczego szukamy alternatywnych rozwiązań?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 18. Drogi lądowe, powietrzne, wodne nr 10/2008 - "Zagospodarowanie wód opadowych - nowoczesne rozwiązania" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 19. Magazyn Autostrady nr 10/2008 - "Złe odwodnienia - Jak unikać zagrożeń?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 20. Magazyn Instalatora nr 6/2008 - "Komory do infiltracji" - "Odpływ kontrolowany" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
 21. Magazyn Autostrady nr 5/2008 - "Czy wody deszczowe muszą stanowić problem? Odwodnienia przyszłości" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 22. Wodociągi - Kanalizacja nr 4/2008 - "Alternatywa dla wód opadowych" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
 23. Magazyn Autostrady nr 7/2007 - "Zagospodarowywanie wód opadowych. Amerykańskie i polskie doświadczenia - część I" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
 
    Seminaria

 1. VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa nt. "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne" Łódź 2012 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Miejskie programy wspomagające zagospodarowanie wód opadowych"
 2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem gości zagranicznych z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych" Wrocław 2008 - nt. "Problemy zagospodarowania wód opadowych" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagospodarowanie wód opadowych"
 3. Konferencja naukowo-techniczna SITK nt. "Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo" Zakopane 2008 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagrożenia spowodowane złym odwodnieniem - jak ich unikać?"
 4. I Krajowa Konferencja ARCHBUD nt. "Problemy współczesnej architektury i budownictwa" Kościelisko 2008 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Czy wody deszczowe muszą być problemem? Odwodnienia nowej generacji"
 5. Konferencja naukowo-techniczna SITK nt. "Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo" Zakopane 2006 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Amerykańskie i polskie doświadczenia w zagospodarowywaniu wód opadowych z dróg, ulic i parkingów"
 6. Seminarium szkoleniowe nt. "Wody opadowe. Status prawny, opłaty, technologie" Gdańsk-Sobieszewo 2006 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagospodarowanie wód opadowych - polskie doświadczenia w eksploatacji komór drenażowych"
 7. Seminarium szkoleniowe nt. "Gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych" Gdańsk-Sobieszewo 2004 - Krystyna Gudelis-Matys, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Amerykański system gromadzenia i odprowadzania wód opadowych"
 8. Seminarium szkoleniowe nt. "Odwodnienia drogowe ze szczególnym uwzględnieniem dróg szybkiego ruchu i autostrad" Poznań 2003 - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagrożenia związane z funkcjonowaniem odwodnień i kanalizacji wód opadowych"
 9. Seminarium szkoleniowe nt. "Odwodnienia drogowe z uwzględnieniem autostrad i dróg szybkiego ruchu" Poznań 2000 - Tomasz Semka, Jacek Mąkinia, Katarzyna Gudelis "Komory drenażowe do odwadniania układów komunikacyjnych"
 
   

   21. Wodociągi Polskie nr 2/2007 - fotoreportaż z targów WOD-KAN
        2007 w Bydgoszczy

   22. Wodociągi - Kanalizacja nr 6/2007 - Systemy odprowadzania
           wód opadowych
- raport - "Zagospodarowanie wód
           opadowych
" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

   23. Wodociągi - Kanalizacja nr 6/2007 - Systemy odprowadzania
           wód opadowych
- raport - "Zestawienie producentów
         i dystrybutorów skrzynek, komór oraz studni chłonnych.
         Stan na 15 maja 2007 r." - Katarzyna Błachowicz

   24. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2007 - "Nowe urządzenia,
         materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji" -
         prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

   25. Aura nr 9/2006 - "Ekologiczne i ekonomiczne zagospodarowanie
          wód opadowych
" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski,
        Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   26. Magazyn Autostrady nr 7/2006 - "Skrzynki i komory drenażowe -
        część II" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż.
        Ziemowit Suligowski, dr inż. Roman Edel

   27. Magazyn Autostrady nr 6/2006 - "Skrzynki i komory drenażowe -
        część I" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż.
        Ziemowit Suligowski, dr inż. Roman Edel

   28. Ekologia nr 6/2006 - "Ścieki a przetwórstwo rolno-spożywcze" -
        Krystyna Gudelis-Matys, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   29. Ekologia nr 2/2006 - "Zagospodarowanie wód opadowych" -
        Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   30. Ekotechnika nr 2/2006 - "Ochrona wód - część VI" -
        Zdzisław Małecki

   31. Ekotechnika nr 2/2005 - "Odprowadzanie wód deszczowych -
        tradycyjne i nowe rozwiązania" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   32. Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego nr 1/2005 -
        "Propozycje w zakresie projektowania alternatywnej kanalizacji
          wód opadowych
- część 2" - prof. dr hab. inż. Ziemowit
        Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   33. Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego nr 12/2004 -
        "Propozycje w zakresie projektowania alternatywnej kanalizacji
          wód opadowych
- część 1" - prof. dr hab. inż. Ziemowit
        Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   34. Magazyn Przemysłu Rybnego nr 3/2004 - "Zagospodarowanie
          ścieków deszczowych w zakładach przemysłowych"
-
        Krystyna Gudelis-Matys

   35. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 2/2004 - "Kanalizacja wód
          opadowych
, elementy rozwiązań alternatywnych" -
        dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   36. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 12/2003 - "Alternatywne
        rozwiązanie kanalizacji wód opadowych" - dr hab. inż. Ziemowit
        Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   37. Przegląd Komunalny nr 5/2003 - "Infiltracja do gruntu -
        alternatywa dla tradycyjnej kanalizacji wód opadowych" -
        dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

   38.
Rynek Instalacji nr 5, 6/2003 (Ukraina) - "Odprowadzenia wód
          deszczowych do gruntu
" (wersja oryginalna) - dr hab. inż.
        Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz]

   39. Magazyn Instalatora nr 12/2002 -
        "Wprost do gruntu" - dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
 
 

    Wpisy w katalogach

 1. Murator - Informator Instalacyjny 2009
 2. Dom Polski 2009
 3. Katalog Inżyniera Budownictwa Ogólnego 2008/2009
 4. Magazyn Autostrady nr 5/2008
 5. Drogi lądowe, powietrzne, wodne 10/2008
 6. Aktualności Targowe - Liderzy Rynku 2008
 7. Pejzaże Powiatu Gdańskiego 2008
 8. Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego 2008
 9. Murator - Informator Instalacyjny 2008
 10. Ekol-Unicon - Katalog 2008
 11. Katalog Inżyniera Budownictwa Ogólnego 2007/2008
 12. Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego 2007
 13. Murator - Informator Instalacyjny 2007
 14. Magazyn Autostrady - ABC drogownictwa 2007
 15. Ekol-Unicon - Katalog 2007
 16. Ekologia nr 2/2007
 17. Katalog Drogownictwa 2007 (cz. 1) i 2006
 18. Rynek Instalacyjny nr 12/2006