Ekobudex

 
 
     OCZYSZCZALNIE I INSTALACJE

     Oferujemy instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych o wydajności od 5 do 200 m3/h.
     Wykonywane przez nas instalacje oraz produkowane urządzenia: flotatory ciśnieniowe i odtłuszczacze (własnej konstrukcji),
     sprawdzają się w eksploatacji przemysłowej - są niezawodne, trwałe i łatwe w obsłudze oraz zapewniają wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.
     Nasz dotychczasowy dorobek to kilkaset zaprojektowanych i wykonanych na terenie całego kraju oczyszczalni ścieków
      przemysłowych - mechaniczno-chemiczno-biologicznych
- oczyszczamy ścieki dla zakładów:

 • uboju zwierząt rzeźnych i drobiu
 • przetwórstwa mięsa
 • przetwórstwa ryb
 • mleczarskich
 • owocowo-warzywnych
 • tłuszczowych
 • papierniczych i innych
 
     ZAKRES PRAC

     Przygotowanie projektów inwestycyjnych:

 • przygotowanie inwestycji
 • rozpoznanie terenowych warunków formalno-prawnych
 • pomoc przy ubieganiu się o kredyty
     Projektowanie:
 • projekty technologiczne oczyszczalni
 • projekty budowlane oczyszczalni
 • oceny i raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne
 • uzgodnienia inwestycji z właściwymi urzędami:
  Starostwami,
  Wydziałem Ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego,
  Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
  Państwową (Wojewódzką) Inspekcją Ochrony środowiska i innymi
     Realizacja:
 • budowa urządzeń i podzespołów oczyszczalni lub modernizacja istniejącej oczyszczalni
 • kompletacja i dostawa urządzeń, montaż
 • inwestorstwo zastępcze
 • nadzór inwestorski i budowlany
     Rozruch:
 • rozruch mechaniczny
 • rozruch technologiczny i optymalizacja pracy
 • dokumentacja i szkolenie obsługi
 • odbiory
     Nasze działania rozpoczynamy opracowaniem technologii, a kończymy przekazaniem pracującego obiektu!

 
     TUNELE ROZSĄCZAJĄCE (KOMORY DRENAŻOWE) - czytaj więcej...

     Od 1997 r. bierzemy udział w licznych szkoleniach, konferencjach i imprezach targowych oraz publikujemy wiele artykułów w czasopismach
     branżowych i wydawnictwach fachowych, propagując w Polsce ideę zagospodarowywania wód opadowych.
     Promujemy i sprzedajemy komory drenażowe-rozsączające do magazynowania i odprowadzania wód opadowych prod. StormTech Inc., USA.

 
     WSPÓŁPRACA

     Współpracujemy również z kanadyjską firmą Hydromantis Inc. w w zakresie promocji i sprzedaży komputerowego symulatora
      pracy oczyszczalni ścieków GPS-X
.  
 

   

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7