Ekobudex

Home| O firmie| Produkty| Realizacje| Galeria| Publikacje| Pobierz| Oczyszczalnie| Kontakt    

 

   INWESTORZY I GMINY

   "Przez lata melioracji, osuszania bagien i wycinania lasów w nieodpowiednich miejscach, w Polsce zasoby wody pitnej
   szacowane są na takie, jakie są w Egipcie
- powiedział PAP wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Więcej wody ma
   nawet Hiszpania."
- czytaj więcej...

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

   oferujemy nasze 15-letnie praktyczne doświadczenie oraz naszego partnera – firmy StormTech – w zakresie:

   – opracowania koncepcji zarządzania wodami deszczowymi,
   – konsultacji w procesie projektowania pod kątem doboru rozwiązań odprowadzania i zagospodarowania wody deszczowej
     oraz elementów proponowanych systemów,
   – wsparcia w procesach decyzyjnych,

   a także:

   – doboru systemów do zagospodarowywania wód deszczowych,
   – dostawy efektywnie funkcjonujących, najwyższej jakości systemów i produktów zagospodarowania wody deszczowej,
     stosowanych od ponad 20-tu lat na całym świecie,
   – firmowego nadzoru inżynierskiego nad montażem.

   Podstawa prawna

   Wody opadowe lub roztopowe, jak również wody z drenażu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
   Wody opadowe nie mogą być też odprowadzane na grunty sąsiednie i nie mogą zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.    Zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości.

   Wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
   pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych
   oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchn są ściekami. Odprowadzający takie ścieki do wód lub ziemi ma obowiązek posiadania pozwolenia
   prawnego.

   UWAGA:

   Odprowadzanie ścieków bez pozwolenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.
   Dodatkowo, odprowadzanie ścieków bez pozwolenia może wiązać się dla prezesa firmy z następującymi karami:
   ograniczenia wolności, grzywny (do 5.000,00 zł), a nawet aresztu (5-30 dni) - art. 18-24 Kodeksu wykroczeń. - na mocy art. 351 ust. 1
   Prawo ochrony środowiska.

   Prawo a wody opadowe – przydatny link: e-czytelnia.abrys.pl

   Finansowanie - Dotacja Gdańsk: www.gdansk.pl/bip/e-urzad
 

   MATERIAŁY INFORMACYJNE

   Materiały informacyjne, rysunki, filmy - do pobrania w dziale POBIERZ lub obejrzenia w zakładkach poszczególnych produktów.  
 

   

tel.: (58) 554-85-65
tel.: (58) 554-85-66
tel.: (58) 552-36-58

Ekobudex sp. z o.o.
80-328 Gdańsk
ul. Kościerska 7