Ekobudex

Flotacja

flotacja - flotator

separacja...

biologia...

odwadnianie osadów...

Produkujemy nowoczesne i niezawodne urządzenia według naszych projektów, zapewniające wysoką efektywność oczyszczania ścieków technologicznych w zakładach przemysłowych:

 • flotatory 5÷200 m3/h
 • odtłuszczacze 5÷200 m3/h
 • stacje dozowania chemikaliów

Flotacja ciśnieniowa DAF (Dissolved Air Flotation) - technologia ta znajduje zastosowanie w procesach usuwania zawiesiny i tłuszczów ze ścieków - tak oczyszczone ścieki można bezpośrednio odprowadzić do kanalizacji.

Flotacja ciśnieniowa znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków przemysłowych w zakładach:

 • mięsnych
 • rybnych
 • mleczarskich
 • olejowych
 • papierniczych
  i innych
SKUTECZNOŚĆ FLOTACJI
Szlam poflotacyjny

   

Sprasowane szlamy poflotacyjne

   

Podczyszczone ścieki

       

 

ODTŁUSZCZACZE FLOTACYJNE  

Odtłuszczacz flotacyjny jest wysokosprawnym urządzeniem do odtłuszczania ścieków. W połączeniu z sitem, np. obrotowym, stanowi stopień mechanicznego oczyszczania ścieków w każdej oczyszczalni.

Umożliwia:

 • zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia ścieków - redukcja tłuszczu wolnopływającego ze ścieków w granicach 80-90%
 • ochronę kanalizacji i zbiorników przed zatłuszczaniem
 • uzyskanie paliwa dla lokalnej kotłowni (wykonujemy instalacje do przerobu odzyskanego tłuszczu/oleju na paliwo stosowane w kotłach olejowych)

Dzięki specjalnej konstrukcji komór i starannie dobranemu systemowi wytwarzania kurtyny powietrznej w oczyszczanych ściekach, nasz odtłuszczacz flotacyjny jest około dwukrotnie mniejszy niż tradycyjne odtłuszczacze.

 

STACJE DOZOWANIA CHEMIKALIÓW  

Zestaw automatycznie przygotowuje i dozuje roztwory reagentów

Automatyczna stacja przygotowania i dozowania reagentów stosoWana jest w układach do pracy ciągłej. Dozownik śrubowy podaje dokładną dozę proszku reagenta do odmierzonej ilości wody. Mieszadło mechaniczne przyspiesza rozpuszczanie chemikaliów. Programowany czas rozpuszczania pozwala otrzymać roztwór z całkowicie rozpuszczonym składnikiem, co jest ważne w przypadku otrzymywania lepkich roztworów flokulantów.

powrót...