Ekobudex

BIOLOGIA

oczyszczalnia biologiczna

separacja...

flotacja...

odwadnianie osadów...

Oferujemy technologię biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych o wydajności od 10 do 5000 m3 ścieków na dobę w branżach:

  • ubojnie drobiu
  • ubojnie trzody i bydła
  • masarnie
  • zakłady rybne
  • mleczarnie
  • zakłady tłuszczowe

Wybór metody oczyszczania jest uzależniony od rodzaju branży, jak też od dobowej ilości ścieków.
Stosujemy następujące techniki biologicznego oczyszczania ścieków w układach:

  • porcjowym SBR
  • przepływowym
  • membranowym MBR
  • ruchomego złoża biologicznego MBBR

Instalacja biologicznego oczyszczania ścieków może być dominującym sposobem oczyszczania (poprzedzonym podczyszczaniem mechanicznym) dla małych ilości ścieków (do 100 m3/dobę), jak też uzupełnieniem oczyszczania chemiczno-flotacyjnego dla większych ilości ścieków (powyżej 100 m3/dobę).

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W SYSTEMIE PORCJOWYM SBR

System składa się z jednego lub dwóch zbiorników napowietrzanych, w których zachodzą procesy oczyszczania.
System przeznaczony do ścieków o nieregularnym przepływie, w ilości nie większej od 100 m3/dobę.

system porcjowy SBR

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W SYSTEMIE PRZEPŁYWOWYM

W tego typu systemie oczyszczania podstawą jest zbiornik, do którego z jednej strony wpływają ścieki, a z drugiej strony wypływają. W trakcie przepływu następują procesy oczyszczania. Odpadem z procesu jest tzw. osad nadmierny, który należy utylizować.
System ten przeznaczony jest do większych ilości ścieków, szczególnie gdy proces jest poprzedzony podczyszczaniem chemiczno-flotacyjnym. Charakteryzuje się dużą stabilnością jakości ścieków oczyszczonych, prostotą obsługi.

system porcjowy SBR

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W SYSTEMIE MBR

System MBR jest modyfikacją przepływowego systemu biologicznego oczyszczania. W miejsce klasycznego osadnika wtórnego zainstalowany jest filtr do oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. System pozwala na zwiększenie wydajności oczyszczalni bez konieczności rozbudowy wielkogabarytowych zbiorników napowietrzanych.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W SYSTEMIE MBBR

Jest to kolejna wersja biologicznego oczyszczania ścieków. W miejsce klasycznego zawieszonego osadu czynnego stosowane są plastykowe kształtki, na których formuje się błona osadu czynnego. System jest odporny na zmienne obciążenie oczyszczani biologicznej i mniej wrażliwy na zmiany temperatury od klasycznych systemów. Przeznaczony jest do „trudnych” ścieków (np. z przemysłu celulozowego). W istniejących oczyszczalniach umożliwia zwiększenie wydajności poprzez uzbrojenie komór napowietrzanych w plastykowe kształtki.

powrót...